INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 

 

              ***NOTA DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud***

 

 

 

 

Sesizarea organelor de urmărire penală-COD PROCEDURĂ PENALĂ

    ART. 221

    Modurile de sesizare

    Organul de urmărire penală este sesizat prin plāngere sau denunţ, ori se sesizează din oficiu cānd află pe orice altă cale că s-a săvārşit o infracţiune.

    Cānd, potrivit legii, punerea īn mişcare a acţiunii penale se face numai la plāngerea prealabilă ori la sesizarea sau cu autorizarea organului prevăzut de lege, urmărirea penală nu poate īncepe īn lipsa acestora.

    De asemenea, urmărirea penală nu poate īncepe fără exprimarea dorinţei guvernului străin īn cazul infracţiunii prevăzute īn art. 171 din Codul penal.

    Cānd prin săvārşirea unei infracţiuni s-a produs o pagubă uneia din unităţile la care se referă art. 145 din Codul penal, unitatea păgubită este obligată să sesizeze de īndată organul de urmărire penală, să prezinte situaţii explicative cu privire la īntinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită şi să se constituie parte civilă.

    ART. 222

    Plāngerea

    Plāngerea este īncunoştinţarea făcută de o persoană sau de o unitate din cele la care se referă art. 145 din Codul penal, căreia i s-a cauzat o vătămare prin infracţiune.

    Plāngerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plāngerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă.

    Plāngerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămāne ataşată plāngerii.

    Plāngerea făcută oral se consemnează īntr-un proces-verbal de organul care o primeşte.

    Plāngerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ, sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu-şi īnsuşeşte plāngerea.

    Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plāngerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrānsă poate face plāngere cu īncuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă.

    ART. 223

    Denunţul

    Denunţul este īncunoştinţarea făcută de către o persoană sau de către o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, despre săvārşirea unei infracţiuni.

    Denunţul trebuie să conţină aceleaşi date ca şi plāngerea.

    Denunţul scris trebuie să fie semnat de denunţător, iar īn cazul denunţului oral, acesta se consemnează īntr-un proces-verbal de către organul īn faţa căruia a fost făcut.

   PROCEDURA PLĀNGERII PREALABILE

    ART. 279

    Organele cărora li se adresează plāngerea

    Punerea īn mişcare a acţiunii penale se face numai la plāngerea prealabilă a persoanei vătămate, īn cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plāngere.

    Plāngerea prealabilă se adresează:

    a) instanţei de judecată, īn cazul infracţiunilor prevăzute de Codul penal īn art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 şi 220, dacă făptuitorul este cunoscut. Cānd făptuitorul este necunoscut, persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui.

    Aceste prevederi se aplică şi īn cazul infracţiunilor prevăzute īn art. 193, 205 şi 206 din Codul penal, săvārşite prin presă sau orice mijloace de comunicare īn masă;

    b) organului de cercetare penală sau procurorului, īn cazul altor infracţiuni decāt cele arătate la lit. a);

    c) organului competent să efectueze urmărirea penală, cānd plāngerea prealabilă este īndreptată contra unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător şi controlor financiar de la camera de conturi judeţeană sau contra uneia din persoanele arătate īn art. 29 pct. 1.

    ART. 280

    Procedura īn cazul infracţiunilor flagrante

    Īn caz de infracţiune flagrantă, organul de urmărire penală este obligat să constate săvārşirea acesteia, chiar īn lipsa plāngerii prealabile.

    Dacă infracţiunea săvārşită este dintre cele arătate īn art. 279 alin. 2 lit. a), constatările făcute vor fi trimise, la cerere, instanţei sesizate prin plāngere.

    Cānd infracţiunea săvārşită este dintre cele arătate īn art. 279 lit. b) şi c), organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi dacă aceasta declară că face plāngere prealabilă, după caz, continuă urmărirea penală sau trimite cauza organului competent.

    ART. 281

    Procedura īn caz de conexitate sau de indivizibilitate

    Īn caz de conexitate sau de indivizibilitate īntre infracţiunile arătate īn art. 279 lit. a) - c), dacă disjungerea nu este posibilă, se aplică procedura prevăzută īn art. 35.

    Aceeaşi procedură se aplică şi īn cazul cānd conexitatea sau indivizibilitatea priveşte o infracţiune pentru care punerea īn mişcare a acţiunii penale se face la plāngerea prealabilă şi o altă infracţiune pentru care nu se cere plāngere prealabilă dacă disjungerea nu este posibilă.

    ART. 283

    Conţinutul plāngerii

    Plāngerea trebuie să cuprindă descrierea faptei, indicarea autorului, arătarea mijloacelor de probă, indicarea adresei părţilor şi a martorilor, precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă şi, atunci cānd este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente.

    ART. 284

    Termenul de introducere a plāngerii

    Īn cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plāngere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă īn termen de 2 luni din ziua īn care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul.

    Cānd persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data cānd persoana īndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul.

    ART. 284^1

    Lipsa nejustificată a părţii vătămate

    Īn cazul infracţiunilor arătate īn art. 279 alin. 2 lit. a), lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene consecutive īn faţa primei instanţe este considerată drept retragere a plāngerii prealabile.

    ART. 285

    Plāngerea greşit īndreptată

    Plāngerea prealabilă greşit īndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite organului competent. Īn aceste cazuri, plāngerea se consideră valabilă, dacă a fost introdusă īn termen la organul necompetent.

 

 

 
     

 

   

  © Copyright 2006 PICCJ.